343e658e-8886-4408-8db6-bf71408dd0bdJPG


ÖVRIG INFORMATION

Priset varierar efter granvalet!

Någonting våra kunder verkligen kan vara nöjda med,
är de minimalt besprutade granarna som ni tar in i ert hem.
Istället låter vi våra får och lamm av rasen shropshire hjälpa
oss att hålla gräs och sly nere, tillföra näring och ge odlingen balans.

Fåren inköptes i Uppland 2010 och vi har allt sedan dess bedrivit renrasigt avelsarbete.

Vi jobbar långsiktigt!!

Nu önskar vi God Jul och hoppas att granarna trivs bra i stugvärmen. Och glöm inte vattna.


Telefon:  0708-400634   E-post: anne-m@mail.com  Adress: Stenstorp Måttagård 402 31167 Slöinge

Sida upplagd: 2012-11-28 18:32  Sida uppdaterad: 2023-12-19

Webbplats producerad av: Mikael Malmqvist Foto: Per H. Olofsson Redigering: Ulrika Bengtsson